Školy
Študenti
Učitelia

Cesta k lepšiemu poznaniu duše študenta.

11. 02. 2022
Zdiaľaj

V živom vysielaní v podcaste Tomáša Kromku – Cesta za úspechom, sme sa rozprávali o projekte EduCoach. Ako koučing pomáha študentom na stredných školách zvládnuť životné situácie a ako je to s kultúrou koučovania na Slovensku. Tiež sa dozviete, akým spôsobom si vie nájsť učiteľ a rodič cez koučing, cestu k duši dieťaťa.

Koučing je všeobecne známy ako nástroj pre biznis. Vieme, že je efektívny s pozitívnym dopadom na rozvoj zamestnancov, manažérov ako aj celej firmy. Zároveň zlepšuje život jednotlivcov aj v súkromnom živote s dosahom na celé rodiny, či priateľstvá. Ale zamysleli ste sa už nad tým, aký dopad môže mať koučing na mládež v školskom prostredí, kde trávi svoje dni?

MY ÁNO

Ak študenta podporuje profesionálny kouč, s ktorým v partnerskej debate hľadá odpovede na svoje problémy a dilemy (napr. na akú vysokú školu ísť, čo ho baví, ako začať podnikať, ako zvládnuť nápor učenia, ako si zmanažovať čas, kto vlastne je a kam smeruje,...), stáva sa z neho Mladý Generácie Z, ktorý si uvedomuje seba samého a to, čo chce dosiahnuť a ako to má urobiť. Posilní sa jeho vnútorná motivácia a sebadôvera. Naučí sa, že sa dá pozerať na život a dilemy z rôznych uhlov pohľadu a že je to len na ňom, ako sa rozhodne. Preberá za svoje rozhodnutia plnú zodpovednosť a berie život do vlastných rúk.

Viac o koučovaní mládeže sa dozviete v rozhovore v podcaste Tomáša Kromku - Cesta za úspechom.

Na čo je to dobré?

Pozitívny dopad koučovania študentov sa môže prejaviť v zlepšení vzťahov so spolužiakmi, v schopnosti vnútorne sa rozvíjať, v zlepšení psychickej odolnosti, či v predchádzaní vyhorenia a ochrane pred depresívnym stavom. Študent sa stáva odolnejším, vie si vypýtať spätnú väzbu a vie klásť (aj na hodinách) správne otázky. Vie podporiť svojich spolužiakov a následne sa vie lepšie uchytiť na pracovnom trhu.

My však nekončíme pri študentoch – ideme ďalej.

Na to, aby sa škola mohla stať zdravou a prosperujúcou, zapájame do programu aj pedagógov. Ponúkame rozvojové programy (kurzy a workshopy), ako aj individuálne koučovacie rozhovory. Ak sa zmení postoj pedagóga na situácie, ktoré dennodenne zažíva, ak sa zlepší jeho psychická pohoda a zvýši sa motivácia a angažovanosť, bude to mať pozitívny dopad na celkové fungovanie školy. Pedagóg sa naučí dať vyššiu kvalitu do vzdelávacieho procesu a vzťahov.

Naša schéma podpory: študent rastie a rozvíja sa –> učiteľ ho podporuje vďaka nadobudnutým koučovacím zručnostiam a individuálnemu koučingu –> obaja majú oporu vo vedení školy –> škola prospieva ako celok a zároveň študenti a učitelia ako jednotlivci. Vďaka tomuto unikátnemu systematickému prístupu škola napreduje, rozvíja sa, stáva sa viac konkurencie schopnou a inovatívnou.

Prinášame na školy to, čo je už v zahraničí bežnou praxou.

Poďte do toho s nami. Pomôžte svojej škole a našim mladým rásť.

Ozvite sa nám a my vám predstavíme našu ponuku!

Autor: Svatava Havadejová