Školy
Študenti
Učitelia

Ideme za rámec vzdelávania na školách

Prinášame inovatívne metódy a prístupy vo vzdelávaní a rozvoji mládeži.

Veríme, že koučovací prístup je momentálne tá najlepšia metóda rozvoja osobnosti, ktorú trh vzdelávania ponúka.

Vieme, že koučing a koučovací prístup funguje v biznise, a tak v EduCoach Academy prinášame túto inovatívnu formu komunikácie a spôsobu podpory mládeže, práve tam, kde sa ich životy a osobnosti formujú.

Pozrite si naše najnovšie kurzy a workshopy

Učiteľ ako kouč

Ucelený kurz 52 hodín. Koučovací prístup v roli pedagóga. Rozšírte si svoje portfólio pedagogických zručností.
Viac info

Rodič Plus

Spoznajte svojho tínedžera.
Talentové a kariérové poradenstvo pre rodičov a tínedžerov.
Viac info

Učiteľ ako líder

Nájdi si vlastný štýl pri vedení svojich študentov a kolegov.
Viac info

Komunikácia pre tínedžerov

Keď ovládneš svoju komunikáciu, môžeš ovplyvňovať svoje vzťahy.
Viac info

Prekladač človečiny pre tínedžerov

Spoznaj samého seba a svoje autentické „JA“.
Viac info

ZaCieľ

Nadizajnuj si svoj život.
Kariérové poradenstvo pre mládež.
Viac info

Podporujeme učiteľov, rodičov a pracovníkov s mládežou, aby ešte lepšie vedeli sprevádzať svojich žiakov a študentov na ich ceste vzdelávania.

Koučovacím prístupom pracujeme s mládežou, a tak vytvárame priestor na ich sebarozvoj.

Koučovací prístup podporí u študenta

Sebapoznanie

Samostatnosť

Zodpovednosť

Nastavenie cieľov

Komunikáciu

Dôveru a rešpekt

Well-being

Kto vás a vašich študentov a tínedžerov bude vzdelávaním sprevádzať

EduCoach Academy spája koučov s vášňou pre prácu s mládežou.
Kouči v EduCoach majú certifikované koučingové výcviky, a sú členmi organizácií ICF a SAKo. Dodržiavajú Kľúčové kompetencie kouča a Etický kódex koučov podľa Medzinárodnej Federácie Koučov (ICF).

Prihláste sa do našich vzdelávacích programov

Rozšírte si svoje portfólio učiteľský, rodičovských a mentorských zručností 21. storočia.

Kontaktujte nás: contact@educoach.sk alebo vyplňte kontaktný formulár