Školy
Študenti
Učitelia

EduCoach o koučingu mládeže a ako môže kouč podporiť vášho tínedžera

10. 11. 2021
Zdiaľaj

Profesionálny koučing na pôde školy - čo si pod tým predstaviť?

My v EduCoach ponúkame profesionálny koučing priamo na pôde školy. Od študentov cez učiteľov, zborovne, riaditeľov a v konečnom dôsledku až po rodičov. Chceme sprístupniť kvalitný koučing na všetkých stredných školách, ktoré majú o to záujem bez potreby študenta alebo učiteľa hlásiť sa do špeciálneho programu mimo školy.  Venujeme sa rozvoju študentov a zároveň učiteľov v rámci jednej školy. Naša schéma podpory: študent rastie a rozvíja sa – podporuje ho učiteľ vďaka nadobudnutým koučovacím zručnostiam a individuálnemu koučingu – obaja majú oporu vo vedení školy – škola prospieva ako celok a študenti a učitelia ako jednotlivci. Vďaka tomuto unikátnemu systemickému prístupu škola napreduje, rozvíja sa, stáva sa viac konkurencie schopnou a inovatívnou. 

Zavedením koučovacieho prístupu na pôde školy sa ponúka študentovi rásť a rozvíjať sa v jeho prirodzenom prostredí kde trávi najviac času.  Pedagóg vďaka nadobudnutým koučovacím zručnostiam podporuje študenta počas formálneho vzdelávania. Tak ako súkromné spoločnosti aj škola ako celok má možnosť rásť a prospievať a poskytovať bezpečný priestor na rozvoj študenta a jeho sociálnych zručností o ktoré sa môže študent v dospelosti oprieť, či už v jeho osobnom alebo profesijnom živote.

V zahraničí je bežným javom že už na stredných školách pôsobia okrem školského psychológa aj kouči a kariérny poradcovia.  Niekedy sú tieto role aj spojené.   Koučing sa bežne používa ako výchovný nástroj aj priamo v školskom procese a je využívaný učiteľmi,  či v mimoškolskom prostredí v mládežníckych organizáciách a dokonca sa vyučuje aj ako predmet na vysokých školách.