Školy
Študenti
Učitelia

Učiteľ ako kouč

Koučovací prístup v roli pedagóga 

Rozšír si svoje portfólio učiteľských zručností

6 mesačný výcvik

52 hodín / Inovačné vzdelávanie
6 celodenných modulov / seminár 1x do mesiaca
Cvičenie techník, reflexia a podpora v medzičase
Individuálne koučovacie sedenia pre učiteľov

Modul 1

Naučíš sa pýtať INAK
Klásť silné, reflexívne a premieňajúce otázky v triede, v zborovni a v rodine. Dozvieš sa ako vieš tými správnymi otázkami podporiť študenta v sebarozvoji.

Modul 2

Aké by to bolo keby sme ťa naučili počúvať INAK.
Aké sú rozličné úrovne počúvania?
Dozvieš sa ako sa z rozhovoru dozvedieť oveľa viac a na čo ti to bude užitočné v triede a doma.

Modul 3

Zážitkové a štruktúrované techniky
Vyskúšaj si zážitkové a štruktúrované techniky zo sveta koučov a podnikateľov, ktorými vieš priniesť zmenu, inovácie a konštruktívnejšiu komunikáciu do triedy, zborovni a do svojich vzťahov v práci aj doma.

Modul 4

Získanie a dávanie spätnej väzby
Vieme koučovacie prvky použiť aj na
získanie a dávanie spätnej väzby, reflexie sebahodnotenia a náčuvov v triede?
ÁNO! Ukážeme ti ako na to.

Modul 5

Koučovací prístup v praxi
Čo vás z kurzu najviac zaujalo? Ako chcete koučovací prístup uplatniť v praxi, v triede alebo v škole? Staňte ambasádorom svojho projektu.

Modul 6

Budovanie koučovacej kultrúry
Pomôžeme vám zaviesť koučovaciu kultúru na vašej škole, a tak vytvoriť bezpečný priestor na rozvoj a vzdelávanie vás a vašich študentov. 

Naštartuj svoj projekt a zdieľaj svoje úspechy!

Pomôžeme ti zaviesť koučovaciu kultúru na pôdu tvoje školy.

Čo si z výcviku odnesieš

Základy koučovacieho prístupu a techník s ohľadom na kompetencie kouča podľa ICF (International Coaching Federation) 
Vedomosti, ako zúžitkovať koučovací prístup v roli pedagóga a vo vzťahoch so študentami
Techniky, ktorými vieš priniesť zmenu, inovácie a konštruktívnejšiu komunikáciu do triedy, zborovne a do tvojich vzťahov v práci aj doma
Príležitosť vypracovať si vlastný projekt a uplatniť koučovacie poznatky v praxi
Odhalíš výhody koučovacej kultrúry v školskom prostredí a vplyv na celý učiaci sa proces študentov ale aj učiteľov

Koučovací prístup podporí u študenta

Sebapoznanie

Samostatnosť

Zodpovednosť

Nastavenie cieľov

Komunikáciu

Dôveru a rešpekt

Well-being

Kto vás kurzom prevedie?

Kurzom vás budú sprevádzať kouči z EduCoach

Petra Holic, PCC

Koučka, facilitátorka a lektorka
Spolu-zakladateľka EduCoach
Tvorca programu Líder ako kouč
Medzi obľúbené témy patrí lídership a rozvoj osobnosti za pomoci psychometrického nástroja Facet5

Mirka Tomašovičová

Kouč mládeže, kariérový poradca, mediátor
Spolu-zakladateľka EduCoach
Spolutvorca programu pre mládež UPGRADNI SA!  a Nadizajnuj si svoj život a Učiteľ ako kouč..

Pre koho je kurz určený?

Kurz Učiteľ ako kouč je určený pre:
Pedagógov základných a stredných škôl ale aj pre učiteľov vysokých škôl a manažment škôl.  

Účastníci získajú certifikát o ukončení inovačného vzdelávania na základe oprávnenia v súlade s § 67 ods. 7 písm. d) zákona č. 138/2019 Z. z., ak sú učiteľmi stredných škôl, základných umeleckých škôl, jazykových škôl alebo vychovávateľmi. Náklady na vzdelávanie je možné uhradiť z príspevku na profesijný rozvoj v rámci plánu obnovy.

Kde a kedy bude kurz prebiehať?

Kurz bude prebiehať̌ osobne, na pôde vašej školy
Termín kurzu: po dohode so školou
Cena kurzu: 380 EUR / učiteľ / max. 12 účastníkov

Povedali o nás

Ak sa pýtate ako zlepšiť svoje vyučovacie metódy a hľadáte jedinečný spôsob ako načúvať potrebám žiakov, tak tento kurz vám môžem len odporučiť. Nové boli všetky informácie, ktoré boli prezentované. Metódy a techniky, ktoré viem ako učiteľ uplatňovať vo vyučovacom procese.
Martin Kurz Učiteľ ako kouč, Mercury
Celý svoj život sa učíme, a aj keď máme pocit, že už možno vieme veľa príde moment, ktorý nám ukáže úplný opak. Presne o tom je koučing. Učiteľ ako kouč je možnosť, ako humanizovať výchovný a vzdelávací proces. Určite využijem to, ako správne položená otázka môže byť podnetná. Spôsob, akým riešiť veci inak. Ďakujem za tréning soft skills, jednotlivé metódy, zmeny perspektívy, zdieľanie a teambuilding s kolegami.
Zuzana Kurz Učiteľa ako kouč, Mercury
Kurz „Učiteľ ako kouč“ mi umožnil pozrieť sa na veci z inej perspektívy. Ukázal mi ako sa inak pýtať, ako inak počúvať, ako dávať a pýtať si spätnú väzbu a tiež ma naučil základy vybraných koučovacích techník. Verím, že použitie koučovacieho prístupu v mojej pedagogickej praxi pomôže študentom dosahovať vďaka svojmu vlastnému potenciálu ciele, ktoré si stanovia.
Denisa Kurz Učiteľa ako kouč, Mercury
Kurz Pedagóg ako kouč - koučovací prístup v praxi pedagóga bol pre mňa prínosný a inšpirujúci. Naučila som sa veľa zaujímavých koučovacích prístupov a techník, ktorými zatraktívnim nielen odbornú časť mojej výučby, ale predovšetkým budú mi nápomocné zo študentov dostať to , čo v nich je len o tom ešte nevedia, aby si uvedomili akí sú vlastne skvelí a múdri.
Jana Pedagóg ako kouč, STU
Kurz pedagóg ako kouč, je pre pedagógov vysokých škôl skvelým obohatením ich technického pohľadu na proces výučby, ktorý je plný faktov a odborných informácií a niekedy pritom zabúdajú, že poslucháčmi sú väčšinou mladí ľudia inej generácie, ktorých treba do procesu učenia vtiahnuť novým, zaujímavým spôsobom, tak aby otvorili ich vlastnú myseľ a pomohli im vhodnou komunikáciou a aktívnym počúvaním v dosahovaní ich cieľov.
Eva Pedagóg ako kouč, STU
Každá škola bojuje s nedostatkom študentov, mnohí z nich si volia štúdium v zahraničí kvôli priateľskejšiemu, otvorenejšiemu prístupu pedagógov k študentom. Verím, že tento kurz mi pomôže k tomu, ako to začať robiť aj na našej fakulte. Naučila som sa klásť otázky tak, aby podporili kritické myslenie a kreativitu študentov, ako dôslednejšie počúvať ich potrebám a ako získať od nich tú správnu spätnú väzbu, ktorá ma ako pedagóga posunie ďalej. Metóda GROW sa dá veľmi pekne aplikovať v bakalárskom/diplomovom projekte študentov, aby záverečná práca bola odovzdaná včas a spĺňala moje aj študentove očakávania.
Alexandra Pedagóg ako kouč, STU

Prihláste sa do našich vzdelávacích programov

Rozšírte si svoje portfólio učiteľský, rodičovských a mentorských zručností 21. storočia.

Kontaktujte nás: contact@educoach.sk alebo vyplňte kontaktný formulár