Školy
Študenti
Učitelia

Koučovací prístup už na dosah slovenským učiteľom

13. 03. 2023
Zdiaľaj

V dielni EduCoach vznikol nový projekt.

Kurz Učiteľ ako kouč je ucelený 6 mesačný výcvik koučovacieho prístupu pre pedagógov.

Povieme Vám ako viete využiť koučovací prístup a nástroje vo svojej práci pedagóga.  Našou víziou je ponúknuť vám tento prístup ako špecifickú metódu ako podporiť u študenta rozvoj, samostatnosť a zodpovednosť a rozšíriť tak svoje portfólio učiteľských zručností.   Zároveň v kurze nájdete aj metódy a techniky ako rozbehnúť koučovací prístup na svojej škole, alebo nakopnúť svoj vlastný projekt, v triede, alebo pri vlastnom podnikaní.

Pozrite sa, čo si odniesli z kurzu Učiteľ ako kouč učitelia zo Súkromného Gymnázia Mercury

Učiteľ ako kouč

Cieľom kurzu je umožniť pedagógom nadobudnúť a osvojiť si základy koučovacieho prístupu pri práci pedagóga a v praxi podporiť pedagóga aby zužitkoval nadobudnuté kompetencie v rámci svojho projektu s cieľom zlepšiť svoju školu, aby bola udržateľná a konkurencie schopná.

Slovenským pedagógom poskytujeme príležitosť nadobudnúť mäkké zručnosti, ktoré spadajú pod takzvané zručnosti 21. storočia ako napr. otvorená myseľ a kreatívne zmýšľanie, komunikačné zručnosti na podporu motivácie a angažovanosti samých seba a zároveň ako podporiť toto myslenie u žiakov a podporiť tak vlastnú zodpovednosť, zručnosti a kompetencie, ako si nastaviť cieľ so zameraním na riešenia, kladenie otvorených otázok, ktoré podnecujú ku kritickému premýšľaniu.

Počas intenzívnych 6 mesiacov si učiteľ odnesie nie len teoretické poznatky ale je podporený aj individuálnymi koučovacími rozhovormi s našimi Edukoučmi.

Učiteľ nazrie do histórie a praxe koučingu a preskúma ako vie využiť koučovací prístup a nástroje vo svojej práci pedagóga. 

Naši Edukouči učiteľov prevedú  témami ako:

  • Pýtať sa INAK...ako kouč
  • Počúvať INAK...ako kouč
  • Odhaľ čaro koučovacích techník
  • Spätná väzba INAK...ako kouč
  • Nastav si svoj projekt...koučovaco
  • Inšpiruj svojim projektom
Kurz Učiteľ ako kouč

Radi vám a vašej škole predstavíme náš prezenčný kurz Učiteľ ako kouč.

Ak vás téma  koučovacieho prístupu zaujala, chcete sa naučiť koučovacím technikám a rozšíriť svoje portfólio inovatívnym vzdelávaním, alebo sa chcete  dozvedieť viac o tom, ako zaviesť koučovací prístup aj na vašej škole, neváhajte nás kontaktovať na contact@educoach.sk