Školy
Študenti
Učitelia
EduCoach

Zdenka Valeková

Zdenka je expertka pre multidisciplinárny prístup v praxi, lektorka, učiteľka, špeciálna pedagogička a koučka.

Venuje sa vzdelávaniu detí Slovákov žijúcich v zahraničí. Poskytuje koučing a supervíziu.

Zdenka absolvovala vzdelávanie v oblasti koučingu na Business Coaching College, kde sa jej otvorili ďalšie možnosti práce s rodičom, učiteľom a žiakom. V našom školskom systéme sa často využíva najmä vonkajšia motivácia žiaka, práve koučing prispieva k zmene so zacielením na riešenie, odhaľovanie a stimulovanie vlastného potenciálu, vnútornej motivácie. Jej túžba je prinášať do škôl prístup zameraný na riešenie v kontexte rozvoja celostnej osobnosti žiaka.

Zdenka je frekventantka supervízneho výcviku na Coachingplus. Supervíziu vníma ako dôležitý element v práci pedagogických a odborných zamestnancov v systéme poradenstva a prevencie a v systéme školstva. V medzinárodnej vzdelávacej inštitúcii Flamingosschool pracuje na pozícii učiteľ – konzultant. Venuje sa priamej vzdelávacej činnosti a poskytuje poradenstvo rodičom bilingválnych detí. Na Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie sa venuje téme vzdelávania detí s odlišným materinským jazykom, je editorka viacerých odborných dokumentov. Ako lektorka sa zameriava na multidisciplinárny prístup a potreby rodičov a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Pre EduCoach sa rozhodla pracovať, pretože ju baví pomáhať odkrývať potenciál a well-being každého mladého človeka.

Externé odkazy

Páči sa

pracovať s tvorivými ľuďmi, ktorí sa navzájom počúvajú a hľadajú riešenia

Nepáči sa

arogancia a povýšeneckosť

Trápi nás, kým sa stanú naše deti v budúcnosti, a pritom zabúdame, že ony už sú niekým aj dnes.

Stacia Tausher