Školy
Študenti
Učitelia
Tím EduCoach

Miroslava Tomašovičová

Co-Founder

Mirka je certifikovaný ICF Life & Business kouč. ICF Youth Reslience kouč pre prácu s mládežou a mladými dospelými a kariérový poradca

Mirka koučingom žije. Baví ju pomáhať objavovať talenty a rada podnecuje ku zvedavosti a neustálemu učeniu sa, s konečným cieľom dosiahnuť s ľahkosťou celkovú pohodu, bez ohľadu na to akú rolu človek zastupuje v osobnom alebo pracovnom živote. Ako certifikovaný ICF kouč, kariérový poradca a Facet5 facilitátor sa pri svojej práci opiera o vedu a výskum a základné stavebné kamene osobnosti a napomáha k pozitívnej zmene správania jednotlivca. Ako certifikovaný ICF Youth Resilence Coach pracuje s mládežou a mladými dospelými na posilnení ich odolnosti v ich budúci osobných a kariérnych životoch.

Na koučovaní tínedžerov a mladých dospelých ju baví hlavne to, že môže s úžasom sledovať ich posun vpred, podporiť ich v tom aby sa stali kýmkoľvek chcú, hľadali a objavili vlastnú silu, vedome robili vlastné rozhodnutia. Stáť pri tom, a umožniť im žiť svoj vlastný a spokojný život, je nie len cťou ale prináša to zmysel do jej osobného života.

Keďže jedinečné potreby mladistvých vyžadujú vývojovo vhodnú a na výskumoch založenú prax, Mirka spolupracuje s Youth Coaching Institute, USA, ktorý integruje relevantné teórie z oblasti psychológie a modely podložené vedeckým výskumom ľudského správania, prispôsobené koučingu mládeže.

Koučingom zameraným na prácu s mladistvými skúma:

- príčiny, prečo niektorí mladí ľudia vedia prekonať prekážky, zatiaľ čo iní nie;
- účinky koučingu pri budovaní mentálnej odolnosti, sebavedomia a podpory človeka;
- koučing ako prostriedok skorej prevencie deštrukčného správania mladistvých a účinnej podpory mladistvých na ceste k pozitívnej zmene

Mirka sa venuje podpore projektov, ako je EduCoach, ktoré pozitívne podporujú rozvoj mládeže; venuje sa tvorbe vlastných učebných plánov pre mládežnícke organizácie a školy za účelom šírenia povedomia o prospešnosti koučingu mládeže a jeho rozvoja na Slovensku.

Externé odkazy

Páči sa

zdravý pohyb, šport, lyžovanie, feng shui, sebarozvoj, chalupárčenie.

Nepáči sa

čítanie bulváru a romantických románov, nezmyslené konšipračné teórie, nakupovanie a skúšanie oblečenia v kabínke, plytvanie časom a muchy keď lietajú nad jedlom.

Koučing nie je len nástroj na sebarozvoj ambicióznych tínedžerov ale účinne a efektívne vie pomôcť práve tým mladým dospelým, ktorí sa nachádzajú vo vysokorizikovom prostredí, a podporiť ich tak v pozitívnej zmene správania