Školy
Študenti
Učitelia

Aké benefity má kariérový koučing? Čo všetko sa pri ňom využíva?

27. 12. 2021
Zdiaľaj

Ako rodičia hráte dôležitú úlohu pri príprave tínedžerov na ich budúcnosť. Chcete, aby boli plní elénua sebavedomí. Svojho tínedžera pripravíte na budúci úspech tým, že mu dáte zásadnú výhodu: možnosť jednoznačnej a správnej voľby na ceste jeho kariérou. 

Generačná priepasť existuje, a možno bude klopať aj na dvere vášho domova – najmä, ak ste rodičmi dospievajúceho tínedžera. Je pravdepodobné, že ste boli vo svojej rodičovskej role konfrontovaní s výrokom: „Ty proste nerozumieš!“ Toto obvinenie je časté.

A môže to byť pravda. Najmä pokiaľ ide o pomoc pri výbere kariéry pre vaše dieťa. Pochopenie rozdielov medzi faktormi, ktoré ovplyvnili vašu kariérnu cestu, a faktormi ovplyvňujúcimi skúsenosti vášho dieťaťa, môže pomôcť prekonať priepasť.

V minulosti boli staršie generácie skôr vedené zásadami či radami typu: „Hlavne, že máš prácu!“ alebo „Zarábaš peniaze, to stačí...“ Boli naučení nevyčleňovať sa zo systému.  

Mladí ľudia nechcú podliehať systému, skôr si kladú otázku: „Čo chcem?“  Je to komplikovaná a skutočne ťažká otázka.  

S koučom môžu tínedžeri zistiť, čo je pre nich najdôležitejšie, čo skutočne chcú robiť a kde chcú byť. Mladý človek cíti, že odpovede na zásadné životné otázky potrebuje vedieť  v čase, keď odchádza zo školy. Môžete počuť, ako tínedžer hovorí: „Každý odo mňa očakáva ...“ či „Mal by som to urobiť ...“, a nie „Chcem ...“  Rozhovor s koučom môže pomôcť mladému človeku povedať: „Skutočne to chcem urobiť!“ sebavedome, hrdo a bez pocitu viny.

Vďaka bohatej možnosti výberu, zvýšenej konkurencii a neistote okolo toho, ktorá kariéra je pre nich to pravé, sa mladí dospievajúci ľahko cítia ohromení. Táto úzkosť môže viesť k zlým rozhodnutiam, ktoré sa prejavia strateným časom, peniazmi a energiou. V skutočnosti si 1 z 3 stredoškolákov vyberie univerzitný odbor, ktorý nezodpovedá jeho záujmom a schopnostiam.

Kariérny koučing je dobré zvážiť, ak tínedžer

• cíti tlak na výber vysokej školy.

• sa porovnáva sa s  mnohými svojimi priateľmi, ktorí (ako sa zdá) vedia, čo chcú v živote robiť.

• rozmýšľa  nad hlavným predmetom štúdia.

• snaží sa nájsť jasný smer.

•predovšetkým myslí na čo najrýchlejší nástup do praxe po ukončení štúdia.

Čo ak sa váš tínedžer stále snaží prísť na to, aké povolanie ho osloví? 

O výbere možnej kariéry je dobré zaujímať sa už pred posledným ročníkom strednej školy. Má možnosť využiť konzultácie rozvoja svojich talentov, získať osobnostný profil, ktorý zhodnotí silné a slabé stránky a záujmy. Môže sa spojiť s profesionálmi v kariérovom poradenstve v potenciálnej oblasti, zúčastniť sa na stáži a prehliadať si pracovné ponuky. 

Kariérni kouči a poradcovia (či už súkromní, alebo školskí) môžu pomocou mnohých nástrojov  a rozhovorov pomôcť tínedžerovi pripraviť sa na efektívnu voľbu kariéry a nasmerovať ich správnym smerom.

Kouč môže tínedžerovi venovať individuálnu pozornosť a ponúka jedinečnú podporu šitú na mieru potrebám vášho tínedžera. Konečným cieľom kariérového koučingu je nájsť to najlepšie kariérne riešenie - kariéru, ktorá zodpovedá jedinečným schopnostiam, záujmom a skúsenostiam tínedžera.

V skutočnosti tento proces prináša oveľa viac. Kariérový koučing pomáha tínedžerom rozvíjať sebauvedomenie, ktoré presahuje to, čo si odnesú zo školy. V koučingu rozpoznávame mŕtve uhly     v ich „operačnom systéme“, ktoré sa prejavujú prokrastináciou alebo iným sebasabotačným správaním. Tým, že posvietime na tieto oblasti, môžeme pomôcť mladému dospievajúcemu získať sebadôveru, rozvinúť emočnú inteligenciu, vylepšiť jeho komunikačné schopnosti a zlepšiť študijné výsledky.“

Efektívne sú hodnotiace nástroje na identifikáciu typu osobnosti, schopností, ktoré už tínedžer má, alebo osobných silných stránok, ktoré by sa mohli prejaviť v kariérnych preferenciách. 

Čím skôr tínedžer začne tento proces, tým bude pripravenejší na rozhodovanie, o ktoré možnosti sa bude uchádzať, a ktoré nakoniec prijme.

Štatistiky  uvádzajú, že až 80 % dospelých trávi väčšinu svojho denného času prácou, ktorá ich nenapĺňa.  Radosť z toho, čo robíme, prispieva k našej celkovej pohode, produktivite a spokojnosti.