Školy
Študenti
Učitelia
EduCoach

Lenka Hrivnáková

Lenka je certifikovaná koučka

O „človeka“ sa zaujímam celý svoj profesijný život. V súčasnosti sa venujem spoľahlivosti ľudského faktora, z pohľadu možných chýb v jadrovej elektrárni, v minulosti to boli ľudské zdroje a recruiting. Spojenie „práce s človekom“ s oblasťou, ako je elektrotechnický či jadrový priemysel, kde momentálne pôsobím, vytvára rámec, ktorý podčiarkuje dôležitosť spolupráce, interakciu a zmysel práce s ľuďmi.
Ako dobrovoľník som založila a niekoľko rokov viedla Materské centrum, kde som prichádzala do kontaktu s mamičkami a ich svetom. Tejto téme som sa venovala aj vo svojej diplomovej práci a dvoch rigoróznych prácach.

Koučujem od roku 2021, kedy som ukončila svoj prvý koučovací výcvik a už v tom čase som vedela, že toto je moja cesta.

Prečo koučuješ:
Pamätám si na svoj prvý skutočný kontakt s koučingom. V roli klienta som zo stretnutia neodchádzala po nohách, vznášala som sa. Ten okamih, ktorý zvýraznil, že veci je možné zmeniť a že táto zmena je v mojich rukách, bol natoľko silný, že som ho chcela „ochutnať“ aj z druhej strany. Takúto vzácnu rovnováhu vie koučovanie sprostredkovať. Je to jedna z možností, ako žiť s ľahkosťou.

Prečo EduCoach a koučing mládeže:
Skrz svoje deti vnímam, v akom svete žijú mladí ľudia. Aké sú na nich kladené nároky – v školách, rodinách, vo voľnom čase či vo všeobecnosti v ich životoch. Žijú vo svete, kde je dostatok informácií, inšpirácií, podnetov a možností. V tejto súvislosti je ich rozhodovanie náročnejšie. Koučing mládeže je výborná príležitosť, ako partnersky sprevádzať mladého človeka pri jeho ceste lepšie porozumieť sebe, svetu okolo neho, rozumieť, čo je dôležité, čo menej, kedy pridať, kedy spomaliť alebo len jednoducho spraviť rozhodnutie.

Externé odkazy

Páči sa

Jar, slnko, zelená farba, keď je medzi ľuďmi rešpekt, keď je miestnosť naplnená smiechom, spoznávanie nových krajín, ticho lesa, pohľad na hviezdy, endorfíny po zabehnutí pár kilometrov, koncerty .... a keď nie sú na stole v kuchyni omrvinky.

Nepáči sa

Keď si ľudia nechcú rozumieť, klamstvá, výhovorky, povyšovanie a nehľadanie riešení.

Život je cesta, cesta je cieľ.