EduCoach – účastník EDUcampu Generácie 3.0. Nadácie Pontis 2022

Zo 40 projektov prihlásených do programu Generácia 3.0. v réžii Nadácia Pontis/ Pontis Foundation vybrali hodnotiace komisie 15.  EduCoach sa s projektom BUĎ SÁM SEBE KOUČOM – zmeň perspektívu na to, čo robíš každý deň zúčastnil 3-dňového EDUcamp – podujatia, počas ktorého sme mali možnosť prepojiť sa s odborníkmi z biznisu a vzdelávania a zlepšiť tak kvalitu nášho programu, ktorú prinášame do vzdelávania a posúvať overené prístupy ešte ďalej, až do vzdelávacích politík a učebných osnov. Veľmi sa tešíme, že zavádzanie koučovacieho prístupu na pôdu škôl dáva zmysel nie len nám, ale aj odborníkom v tomto sektore.

BUĎ SÁM SEBE KOUČOM

Zmeň perspektívu na to, čo robíš každý deň

Projekt obohatí kompetenčný profil učiteľa a jeho emocionálne a sociálne zručnosti. Zároveň podporí žiaka priamo na pôde školy a pomôže mu rozvinúť jeho potenciál. Zmenou uhla pohľadu a postoja pomáha projekt učiteľom skvalitniť ich vlastné prežívanie, životné nastavenie a vzťahy, čo má pozitívny dopad na jeho prácu so žiakmi.

Zavádzanie koučovacieho prístupu na pôde stredných škôl realizujeme formou kurzu “Učiteľ ako kouč“ a individuálnych koučovacích rozhovorov pre študentov a učiteľov.

Povedz Áno koučingu na strednej škole.  EduCoach spája certifikovaných koučov so študentami a učiteľmi na stredných školách na Slovensku.  Zavádzame koučovaciu kultúru na pôdu škôl, ako prvok inovatívneho vzdelávania.  Škola rastie ako celok a zároveň študenti a učitelia ako jednotlivci.  Ponúkame príležitosť všetkým stredoškolákom a učiteľom vyskúšať si koučing na vlastnej koži.  Našim cieľom je rozvoj osobného a profesionálneho potenciálu formou koučingu.  Popri individuálnych koučovacích rozhovoroch sa zároveň venujeme rozvoju koučovacích zručností pre učiteľa formou nášho uceleného kurzu Učiteľ ako kouč. Program prebieha na pôde školy alebo online po celom Slovensku.

Učiteľ ako kouč

Popri individuálnych koučovacích rozhovoroch sa zároveň venujeme rozvoju koučovacích zručností pre pedagógov formou nášho uceleného kurzu "Učiteľ ako kouč". Program prebieha na pôde školy alebo online po celom Slovensku.

Kurz Učiteľ ako kouč – 6 modulov,  max. počet učiteľov na jednej škole 15.  Výuka 1x mesačne 3,5hod a samostatná práca učiteľov v medziobdobí.  Učiteľ je počas tohto obdobia podporený individuálnymi koučovacími rozhovormi.

Program pre študentov – Buď sám sebe koučom.  EduCoach ponúka individuálny koučing študentom štvrtých ročníkov počas 10 mesiacov, tj v rámci jedného školského roka.  

Pre zavedenie projektu na škole je vhodné zapojiť celú zborovňu, ideálny počet učiteľov je 10.  Pre koučing študentov je potrebný jeden učiteľ (prípadne kariérový poradca alebo školský psychológ), ktorý pomáha pri koordinácii študentov zapojených v programe.

Ďakujeme za príležitosť

Ako vylepšiť náš program koučovania mládeže na Slovensku a ďalej šíriť koučing stredoškolákom a učiteľom

Ako sledovať náš dopad, a to že koučing mládeže funguje a posúvať sa vpred

Vytvárať nové spolupráce s organizáciami, ktoré sa venujú práci s mládežou

Byť súčasťou komunity ľudí, ktorí posúvajú Slovensko vpred nám dáva zmysel.