Koučovací prístup už na dosah slovenským učiteľom

V dielni EduCoach vznikol nový projekt.

Kurz Učiteľ ako kouč je ucelený 6 mesačný výcvik koučovacieho prístupu pre pedagógov.

Povieme Vám ako viete využiť koučovací prístup a nástroje vo svojej práci pedagóga.  Našou víziou je ponúknuť vám tento prístup ako špecifickú metódu ako podporiť u študenta rozvoj, samostatnosť a zodpovednosť a rozšíriť tak svoje portfólio učiteľských zručností.   Zároveň v kurze nájdete aj metódy a techniky ako rozbehnúť koučovací prístup na svojej škole, alebo nakopnúť svoj vlastný projekt, v triede, alebo pri vlastnom podnikaní.

Pozrite sa, čo si odniesli z kurzu Učiteľ ako kouč učitelia zo Súkromného Gymnázia Mercury

Učiteľ ako kouč

Cieľom kurzu je umožniť pedagógom nadobudnúť a osvojiť si základy koučovacieho prístupu pri práci pedagóga a v praxi podporiť pedagóga aby zužitkoval nadobudnuté kompetencie v rámci svojho projektu s cieľom zlepšiť svoju školu, aby bola udržateľná a konkurencie schopná.

Slovenským pedagógom poskytujeme príležitosť nadobudnúť mäkké zručnosti, ktoré spadajú pod takzvané zručnosti 21. storočia ako napr. otvorená myseľ a kreatívne zmýšľanie, komunikačné zručnosti na podporu motivácie a angažovanosti samých seba a zároveň ako podporiť toto myslenie u žiakov a podporiť tak vlastnú zodpovednosť, zručnosti a kompetencie, ako si nastaviť cieľ so zameraním na riešenia, kladenie otvorených otázok, ktoré podnecujú ku kritickému premýšľaniu.

Počas intenzívnych 6 mesiacov si učiteľ odnesie nie len teoretické poznatky ale je podporený aj individuálnymi koučovacími rozhovormi s našimi Edukoučmi.

Učiteľ nazrie do histórie a praxe koučingu a preskúma ako vie využiť koučovací prístup a nástroje vo svojej práci pedagóga. 

Naši Edukouči učiteľov prevedú  témami ako:

Kurz Učiteľ ako kouč

Radi vám a vašej škole predstavíme náš prezenčný kurz Učiteľ ako kouč.

Ak vás téma  koučovacieho prístupu zaujala, chcete sa naučiť koučovacím technikám a rozšíriť svoje portfólio inovatívnym vzdelávaním, alebo sa chcete  dozvedieť viac o tom, ako zaviesť koučovací prístup aj na vašej škole, neváhajte nás kontaktovať na contact@educoach.sk 

EduCoach

Stanovy občianskeho združenia

EduCoach búra mýty o tom, čo dokáže koučing na stredných školách

My vieme, že koučing funguje nie len v businesse, ale aj v školstve, pri plnení cieľov, snov a novej budúcnosti študentov a pedagógov.

Prijali sme pozvanie Business Coaching College, kde sme sa s Denisa Sofia Kmecova a Zuzana Karpinska úžasnými lektorkami školy koučingu na Slovensku rozprávali o EduCoach, ktorý vznikol práve v tejto koučovacej škole. Spoluzakladateľky EduCoach Petra Holic a Miroslava Tomašovičová rozprávajú o tom ako počas koučovania vytvorili úžasný program pre teenagerov a stredné školy (aj pre vedenie, učiteľov).

Vypočujete si okrem iného aj to,že:

príjemné sledovanie/ počúvanie....

A to ten koučing naozaj funguje s tínedžermi?  ÁNO!

V EduCoach sa zameriavame na prácu so študentami a učiteľmi. Našim cieľom je rozvoj osobného a profesionálneho potenciálu mládeže. Náš program prebieha na pôde školy, aj online po celom Slovensku.  

V čom vie individuálny koučing študentov pomôcť?

Budovanie sebahodnoty

Tínedžer si uvedomí samého seba v situáciách, ktoré zažíva, zároveň si buduje sebadôveru.

Zlepšenie v komunikácii

Koučing buduje rešpekt a posilňuje dôveru, tým aj zlepšuje vzťahy s rodičom, kamarátom ale aj učiteľom.

Budovanie odolnosti tínedžera

Tínedžeri potrebujú v dnešnej dobe zvládať neľahké situácie.  Koučing tínedžerom vie pomôcť byť odolnejší voči vonkajším faktorom a ľahšie zvládať neistoty v neustále meniacich sa podmienkach. 

Zmena postoja

Koučing tínedžerov zlepšuje psychickú pohodu.  Tínedžer tak zažíva lepšiu kvalitu života a preberá zodpovednosť za svoje rozhodnutia.

Nakopnutie kreativity

Učí tínedžera premýšľať, zameriavať sa na možnosti a hľadať riešenia.

Motivuje

Motivuje tínedžera dosiahnuť svoje sny a ciele.

Vyhľadávané témy na koučing

EduCoach reprezentuje na oslave 15. výročia založenia ICF Slovak Charter Chapter

A to ten koučing fakt funguje aj s teenagermi? Pýtajú sa nás v EduCoach veľmi často a neveriacky.

Áno, jasne a úplne fantasticky! 🙂

Aj o tomto sme sa s hrdosťou rozprávali 5. 10. 2022 na oslave 15. výročia ICF Slovak Charter Chapter s fantastickými ľuďmi ktorý sa expertne ale hlavne s láskou ❤️venujú non-profit koučingu na Slovensku.

Ak vas téma koučovanie v nezisku na Slovensku zaujíma, pozrite sa kto všetko prišiel s EduCoach debatovať:

➡️ Dasa Mala Fabsikova – 3 roky viedla neziskovku Ďeťom s rakovinou, v rámci ktorého koučuje aj lekárky a sestry.

➡️ Peter Kuračka – športový psychológ a kouč, ktorý má za sebou aj úspešnú futbalovú kariéru a pôsobí medzi športovcami.

➡️ Branislav Kožuch – založil a vedie o.z. VIAC na Orave, ktoré rozvíja mladých, využívajúc vo svojej práci aj koučing. Zároveň je kňaz a snaží sa o šírenie koučovacieho prístupu aj v kresťanských kruhoch.

➡️ Petra Holic – naša Peťa porozprávala ako nám to ide v o.z. EduCoach.sk cez ktoré koučujeme študentov a pedagógov na stredných školách po celom Slovensku a ktoré sme spolu-založili s fantastickou Miroslava Tomasovicova.

Moderoval "otec" youth koučingu na Slovensku, skvelý Tomáš Pešek, PCC (ICF).


Teším sa na ďalšiu debatu o tom, kde všade nájdete fantastických ľudí, ktorý s láskou a zanietením koučujú v nezisku na Slovensku!! 🙂

PS. na fotke s prvou várkou študentov z Gymnázia Mercury College v Bratislave, ktorí počas jedného školského roka ochutnali profesionálny koučing na vlastnej koži....vyzerajú celkom spokojne, čo poviete?

Súkromné Gymnázium Mercury

Vďaka Zdravej duše školy Nadácie Orange sme vzdelávali pedagógov v Piešťanoch a Seredi

Vďaka grantového programu Zdravá duša školy Nadácie Orange prinieslo občianske združenie EduCoach sériu workshopov a koučovací prístup 24 pedagógov z dvoch stredných škôl v Trnavskom samosprávnom kraji.

V grantovom programe Nadácie Orange Zdravá duša školy bol náš projekt pre pedagógov Buď sám sebe koučom – zmeň perspektívu na to, čo robíš každý deň, vyhodnotený ako 4. najlepší. Byť sám sebe koučom znamená uvedomiť si seba samého (ako to mám teraz) v  rámci situácií, ktoré zažívam, čo je v mojich rukách zmeniť (málokedy vieme zmeniť situáciu/okolnosť) a schopnosť prevziať zodpovednosť za svoje rozhodnutia (čo sa rozhodnem so situáciou urobiť, aké sú moje možnosti).

V našom projekte sme zapojili 2 štátne stredné školy v Trnavskom kraji – Gymnázium Pierra de Coubertina, Piešťany a Gymnázium Vojtecha Mihálika, Sereď. Na týchto gymnáziách čelia pedagógovia podobným problémom, ako na väčšine škôl na Slovensku, o čom hovorí aj prieskum Inštitútu Konvalinka - vyhorenie, vyčerpanie, neistota a nízka motivácia v dôsledku nedostatku uznania ich profesie, neustálych zmien pravidiel škôl počas fungovania školského roka počas pandémie a pracovnej preťaženosti, útokom rodičov atď.

Naším hlavným cieľom bola zmena postoja pedagóga v stresových situáciách a konfliktoch a budovanie odolnosti. Zároveň sme pedagógom ponúkli aj komunikačné a koučovacie techniky, ktoré vedia využiť v každodennej praxi, ako aj v súkromnom živote.

Aktivity projektu

Práca so stresom

Cez vzdelávacie ciele sme sa pozreli s pedagógmi na to, ako funguje mozog z pohľadu neurobiológie, keď zažívame stres. Porozumeli, čo pod kontrolou majú a čo nie. Na základe toho vedeli uchopiť svoje emócie a myšlienky a pozrieť sa na denno-denné situácie, ktoré ich stresujú, s odstupom. Natrénovali si, čo môžu s myšlienkami a emóciami urobiť, aby vedeli zmeniť postoj smerom, ako sa chcú cítiť a ako to chcú mať. Zároveň mali k dispozícii techniky, vďaka ktorým sa môžu sami dostať zo situácie, ktorá v nich vyvolala hnev.

Nenásilná komunikácia

Tento workshop bol pokračovaním workshopu o strese, pretože keď si uvedomili svoje myšlienky a emócie a zodpovednosť za nich a že vedia získať odstup, mohli sa začať učiť stratégiu, ako ďalej viesť komunikáciu. Nenásilná komunikácia Marschalla B. Rosenberga je koncept založený na empatickom počúvaní. Je založená na komunikačných zručnostiach, ktoré umožňujú vcítiť sa do druhého, pochopiť jeho postoje, zmýšľanie a pomáhajú vytvárať atmosféru porozumenia a jasných vzťahov.Cez uchopenie asertivity a natrénovanie JA jazyka sme sa s pedagógmi pozreli na 4 základné kroky nenásilnej komunikácie (pozorovanie, pocit, potreba, prosba) v praxi cez príklady a vlastné príbehy.

Koučovací prístup vo vzdelávaní

Tento workshop sme zamerali na priblíženie koučovacieho prístupu v školskom prostredí.  Pedagógovia si ukotvili vedomosti získané na predchádzajúcich workshopoch a zároveň získali koučovacie techniky, ktoré môžu využiť v praxi so študentmi, a tak zefektívniť vyučovací proces, ako aj podporiť žiakov v individuálnom rozvoji.

Učitelia mali príležitosť vytvoriť podporné skupinky buď v rámci svojej školy, ale s učiteľmi z druhej školy, aby sa mohli vzájomne inšpirovať.

Počas celého trvania projektu mali učitelia možnosť vyskúšať si individuálny profesionálny koučing na vlastnej koži, aby videli, akú silu majú koučovacie otázky pri hľadaní vlastnej motivácie a odpovedí na svoje dilemy.

Dopad projektu

Náš projekt má pozitívny dopad na zlepšenie psychickej pohody učiteľa, pretože rozvíja tému duševného zdravia a prispieva k budovaní psychickej odolnosti a psychohygieny pedagóga. To pozitívne ovplyvní jeho vyučovací proces, vzťahy so študentmi, kolegami, vedením školy a rodičmi. Učiteľ vie dať lepšiu kvalitu do vzdelávacieho procesu a vzťahov.

S našim projektom sme nadviazali na aktivity, ktoré už na pôde gymnázií v Seredi a Piešťanoch robíme – z oboch škôl máme zapojených do programu individuálneho koučovania študentov posledných ročníkov.

Čo si pedagógovia odniesli?

Podľa prieskumu si pedagógovia odniesli nové poznatky a skúsenosti, „aha“ uvedomenia, boli spokojní s vytvorením príjemnej a bezpečnej atmosféry na workshopoch a ukážkami spôsobu uvoľňovania stresu, konceptom a precvičovaním nenásilnej komunikácie a tvorbou koučovacích otázok. Väčšina z nich je motivovaná zaviesť nadobudnuté vedomosti do praxe. Videli sme, že pedagógovia majú záujem o vzdelávanie a budovanie duševného zdravia a pohody a to nie len u seba samých, ale aj u svojich študentoch v triedach a medzi sebou navzájom.

Kto sme?

My v EduCoach ponúkame profesionálny koučing priamo na pôde školy. Od študentov cez pedagógov, zborovne, riaditeľov a v konečnom dôsledku až po rodičov. Chceme sprístupniť kvalitný koučing a šíriť koučovacie myslenie na všetkých stredných školách, ktoré majú o to záujem, bez potreby študenta alebo pedagóga hlásiť sa do špeciálneho programu mimo školy.  Venujeme sa rozvoju študentov a zároveň pedagógov v rámci jednej školy. Naša schéma podpory: študent rastie a rozvíja sa – podporuje ho pedagóg vďaka nadobudnutým koučovacím zručnostiam a individuálnemu koučingu – obaja majú oporu vo vedení školy – škola prospieva ako celok a študenti a pedagógovia ako jednotlivci. Vďaka tomuto unikátnemu systemickému prístupu škola napreduje, rozvíja sa, stáva sa viac konkurencie schopnou, inovatívnou a pedagógovia, vedenie a študenti sa stávajú odolnejší a pripravenejší voči nepredvídaným okolnostiam rýchlo meniacej sa doby, ako je aj teraz pandémia Covid-19.

EduCoach – účastník EDUcampu Generácie 3.0. Nadácie Pontis 2022

Zo 40 projektov prihlásených do programu Generácia 3.0. v réžii Nadácia Pontis/ Pontis Foundation vybrali hodnotiace komisie 15.  EduCoach sa s projektom BUĎ SÁM SEBE KOUČOM – zmeň perspektívu na to, čo robíš každý deň zúčastnil 3-dňového EDUcamp – podujatia, počas ktorého sme mali možnosť prepojiť sa s odborníkmi z biznisu a vzdelávania a zlepšiť tak kvalitu nášho programu, ktorú prinášame do vzdelávania a posúvať overené prístupy ešte ďalej, až do vzdelávacích politík a učebných osnov. Veľmi sa tešíme, že zavádzanie koučovacieho prístupu na pôdu škôl dáva zmysel nie len nám, ale aj odborníkom v tomto sektore.

BUĎ SÁM SEBE KOUČOM

Zmeň perspektívu na to, čo robíš každý deň

Projekt obohatí kompetenčný profil učiteľa a jeho emocionálne a sociálne zručnosti. Zároveň podporí žiaka priamo na pôde školy a pomôže mu rozvinúť jeho potenciál. Zmenou uhla pohľadu a postoja pomáha projekt učiteľom skvalitniť ich vlastné prežívanie, životné nastavenie a vzťahy, čo má pozitívny dopad na jeho prácu so žiakmi.

Zavádzanie koučovacieho prístupu na pôde stredných škôl realizujeme formou kurzu “Učiteľ ako kouč“ a individuálnych koučovacích rozhovorov pre študentov a učiteľov.

Povedz Áno koučingu na strednej škole.  EduCoach spája certifikovaných koučov so študentami a učiteľmi na stredných školách na Slovensku.  Zavádzame koučovaciu kultúru na pôdu škôl, ako prvok inovatívneho vzdelávania.  Škola rastie ako celok a zároveň študenti a učitelia ako jednotlivci.  Ponúkame príležitosť všetkým stredoškolákom a učiteľom vyskúšať si koučing na vlastnej koži.  Našim cieľom je rozvoj osobného a profesionálneho potenciálu formou koučingu.  Popri individuálnych koučovacích rozhovoroch sa zároveň venujeme rozvoju koučovacích zručností pre učiteľa formou nášho uceleného kurzu Učiteľ ako kouč. Program prebieha na pôde školy alebo online po celom Slovensku.

Učiteľ ako kouč

Popri individuálnych koučovacích rozhovoroch sa zároveň venujeme rozvoju koučovacích zručností pre pedagógov formou nášho uceleného kurzu "Učiteľ ako kouč". Program prebieha na pôde školy alebo online po celom Slovensku.

Kurz Učiteľ ako kouč – 6 modulov,  max. počet učiteľov na jednej škole 15.  Výuka 1x mesačne 3,5hod a samostatná práca učiteľov v medziobdobí.  Učiteľ je počas tohto obdobia podporený individuálnymi koučovacími rozhovormi.

Program pre študentov – Buď sám sebe koučom.  EduCoach ponúka individuálny koučing študentom štvrtých ročníkov počas 10 mesiacov, tj v rámci jedného školského roka.  

Pre zavedenie projektu na škole je vhodné zapojiť celú zborovňu, ideálny počet učiteľov je 10.  Pre koučing študentov je potrebný jeden učiteľ (prípadne kariérový poradca alebo školský psychológ), ktorý pomáha pri koordinácii študentov zapojených v programe.

Ďakujeme za príležitosť

Ako vylepšiť náš program koučovania mládeže na Slovensku a ďalej šíriť koučing stredoškolákom a učiteľom

Ako sledovať náš dopad, a to že koučing mládeže funguje a posúvať sa vpred

Vytvárať nové spolupráce s organizáciami, ktoré sa venujú práci s mládežou

Byť súčasťou komunity ľudí, ktorí posúvajú Slovensko vpred nám dáva zmysel.

EduCoach prináša koučovací prístup učiteľom vďaka podpore Mestskej časti Bratislava – Ružinov.

„Tento projekt bol finančne podporený z dotačného programu 2022 mestskou časťou Bratislava-Ružinov

Za dotačnej podpory Mestskej časti Bratislava - Ružinov, EduCoach prináša ružinovským učiteľom materských a základných škôl sériu ucelených workshopov, ktorým cieľom je zmena pohľadu a postoja pedagóga na výzvy konfliktných a stresových situácii. Zároveň je pedagóg podporený individuálnym koučovacím rozhovorom a skupinovými stretnutiami vytvorenými na spoločné zdieľanie a prax.

„BUĎ SÁM SEBE KOUČOM

Zmeň perspektívu na to, čo robíš každý deň

Náš hlavný cieľ v rámci témy vzdelávanie v psychologických technikách, metódach, výchovných technikách, v rozvoji emocionálnych a sociálnych zručností je Zmena pohľadu a postoja pedagóga na výzvy konfliktných a stresových situácii.

Zmenou uhľa pohľadu a postoja pedagóga na výzvy dnešnej rýchlo meniacej sa doby projekt EduCoach pomáha naplniť jeden zo základných princípov fungovania spoločnosti, a to pedagóg dokáže dávať žiakovi/dieťaťu kvalitu len do takej miery, akú sám zažíva vo vnútri školy, vo vlastnom životnom nastavení a v kvalite vzťahov ktoré zaživa.

Aktivity projektu:

I. Nenásilná komunikácia

Nenásilná komunikácia (NVC Nonviolent communication) – koncepcia Marshalla B. Rosenberga. Pomáha účinne predchádzať konfliktom a nedorozumeniam. Rešpektujúca komunikácia je dôležitá pri vzťahoch v partnerstve, v škole, v práci, ale hlavný dôraz kladie na pochopenie seba. Je potrebné najskôr pochopiť prečo konáme v konflikte spôsobom, ktorý zraňuje nás a potom aj iných. NVC oslobodzuje komunikáciu od negatívnych skúseností a pomáha prekonávať zaužívané vzorce správania.

Dvojdňový workshop je vedený v spolupráci s lektorkou, koučkou a mediátorkou

Eva Račková, PhD., ACC , ktorá má dlhoročné skúsenosti s prácou v neziskovom sektore, školstve a v zdravotníctve.  Podporuje zavádzanie inovatívneho a rešpektujúceho prístupu na školy a pracoviská s využívaním koučovacích, facilitačných a mediačných zručností.  Aktívne spolupracuje pri zavádzaní koučovacieho prístupu na univerzity a vysoké školy.  Ako nezávislý tréner slovenskej siete NNK Nenásilná komunikácia Slovensko vedie tréningy rešpektujúcej komunikácie podľa M. Rossenberga a jeho konceptu Nenásilnej komunikácie.

II. Učiteľ ako sprievodca detí

Zmena uhľa pohľadu na dieťa/žiaka. Kto je dieťa, ktoré učím a ako ho viem efektívne sprevádzať vo vyučovacom procese.

Workshop je vedený v spolupráci s lektorkou, koučkou a mentorkou rodičov Mgr. Svatava Havadejová Mgr. Svatava Havadejová ,  ktorá sa aktívne venuje sprevádzaniu rodičov pri výchove a komunikácii s deťmi, zavádzaniu koučovacej kultúry na pôdu slovenských škôl, ako lektor pôsobí v  oz Rodič ľavou zadnou   a je členom predsedníctva Slovenskej asociácie koučov. SAKO.

III. Základy koučovacieho prístupu na školách

Koučovací prístup ako forma komunikácie so žiakom a medzi učiteľmi v zborovni. Ako vie učiteľovi aktívne počúvanie a pýtanie sa inak pomôcť pri zvýšení motivácie žiaka a preberania vlastnej zodpovednosti. Zavádzanie koučovacieho prístupu ako inovatívneho prvku vo vzdelávaní na pôdu školy.

Workshop je vedený v spolupráci s koučkou a spolu-zakladateľkou oz EduCoach Miroslava Tomašovičová, ktorá sa aktívne venuje koučovaciemu prístupu vo vzdelávaní, kariérovému poradenstvu a koučingu orientovaného na prácu s tínedžermi a mladými dospelými.

Workshop je zhrnutím základných koučovacích princípov pre prácu so študentmi.  Vybrané poznatky prinášame z uceleného kurzu Učiteľ ako kouč  z dielne koučov oz EduCoach.

Koučovacím prístupom pre rozvoj pedagógov

Projekt obohatí kompetenčný profil pedagóga jeho emocionálnych a sociálnych zručností, ktoré dopomôžu k lepšiemu zvládaniu stresu, predchádzaniu vyhorenia a zvýši rezilienciu pedagóga, a tak prispeje ku zlepšeniu psychického stavu a zároveň prinesie zlepšenie vzdelávacieho procesu.

Čo si pedagóg odnesie

Pedagóg si uvedomí samého seba vzhľadom na svoje možnosti a hranice (nastaví si rovnováhu medzi pracovným a osobným životom, čo mu prinesie väčšiu pohodu a vyrovnanosť).

Zlepší sa v komunikácií (minimalizujú sa konfliktné situácie s rodičmi, vedením školy, kolegami a žiakmi).

Stane sa asertívnejším a tým bude odolnejší k zvládaniu stresových situácií (tlak od rodičov, neustále meniace sa školské nariadenia, dištančné vzdelávanie).

Zmena pohľadu a prevzatie zodpovednosti za svoje konanie mu umožní stať sa emocionálne odolnejší a tým byť lepším vzorom pre svojich študentov a okolie.

Naša misia

EduCoach tvorí komunita certifikovaných koučov s vášňou pre prácu s mládežou a pedagógmi, lebo vieme, že koučing funguje nie len v biznise ale aj v školstve!

Našim dlhodobým cieľom je zavádzanie koučovacieho prístupu ako inovatívneho prvku vzdelávania a jedinečného nástroja na rozvoj a posilnenie osobnosti na pôdu slovenských škôl.

Cesta k lepšiemu poznaniu duše študenta.

V živom vysielaní v podcaste Tomáša Kromku – Cesta za úspechom, sme sa rozprávali o projekte EduCoach. Ako koučing pomáha študentom na stredných školách zvládnuť životné situácie a ako je to s kultúrou koučovania na Slovensku. Tiež sa dozviete, akým spôsobom si vie nájsť učiteľ a rodič cez koučing, cestu k duši dieťaťa.

Koučing je všeobecne známy ako nástroj pre biznis. Vieme, že je efektívny s pozitívnym dopadom na rozvoj zamestnancov, manažérov ako aj celej firmy. Zároveň zlepšuje život jednotlivcov aj v súkromnom živote s dosahom na celé rodiny, či priateľstvá. Ale zamysleli ste sa už nad tým, aký dopad môže mať koučing na mládež v školskom prostredí, kde trávi svoje dni?

MY ÁNO

Ak študenta podporuje profesionálny kouč, s ktorým v partnerskej debate hľadá odpovede na svoje problémy a dilemy (napr. na akú vysokú školu ísť, čo ho baví, ako začať podnikať, ako zvládnuť nápor učenia, ako si zmanažovať čas, kto vlastne je a kam smeruje,...), stáva sa z neho Mladý Generácie Z, ktorý si uvedomuje seba samého a to, čo chce dosiahnuť a ako to má urobiť. Posilní sa jeho vnútorná motivácia a sebadôvera. Naučí sa, že sa dá pozerať na život a dilemy z rôznych uhlov pohľadu a že je to len na ňom, ako sa rozhodne. Preberá za svoje rozhodnutia plnú zodpovednosť a berie život do vlastných rúk.

Viac o koučovaní mládeže sa dozviete v rozhovore v podcaste Tomáša Kromku - Cesta za úspechom.

Na čo je to dobré?

Pozitívny dopad koučovania študentov sa môže prejaviť v zlepšení vzťahov so spolužiakmi, v schopnosti vnútorne sa rozvíjať, v zlepšení psychickej odolnosti, či v predchádzaní vyhorenia a ochrane pred depresívnym stavom. Študent sa stáva odolnejším, vie si vypýtať spätnú väzbu a vie klásť (aj na hodinách) správne otázky. Vie podporiť svojich spolužiakov a následne sa vie lepšie uchytiť na pracovnom trhu.

My však nekončíme pri študentoch – ideme ďalej.

Na to, aby sa škola mohla stať zdravou a prosperujúcou, zapájame do programu aj pedagógov. Ponúkame rozvojové programy (kurzy a workshopy), ako aj individuálne koučovacie rozhovory. Ak sa zmení postoj pedagóga na situácie, ktoré dennodenne zažíva, ak sa zlepší jeho psychická pohoda a zvýši sa motivácia a angažovanosť, bude to mať pozitívny dopad na celkové fungovanie školy. Pedagóg sa naučí dať vyššiu kvalitu do vzdelávacieho procesu a vzťahov.

Naša schéma podpory: študent rastie a rozvíja sa –> učiteľ ho podporuje vďaka nadobudnutým koučovacím zručnostiam a individuálnemu koučingu –> obaja majú oporu vo vedení školy –> škola prospieva ako celok a zároveň študenti a učitelia ako jednotlivci. Vďaka tomuto unikátnemu systematickému prístupu škola napreduje, rozvíja sa, stáva sa viac konkurencie schopnou a inovatívnou.

Prinášame na školy to, čo je už v zahraničí bežnou praxou.

Poďte do toho s nami. Pomôžte svojej škole a našim mladým rásť.

Ozvite sa nám a my vám predstavíme našu ponuku!

Autor: Svatava Havadejová

Aké benefity má kariérový koučing? Čo všetko sa pri ňom využíva?

Ako rodičia hráte dôležitú úlohu pri príprave tínedžerov na ich budúcnosť. Chcete, aby boli plní elénua sebavedomí. Svojho tínedžera pripravíte na budúci úspech tým, že mu dáte zásadnú výhodu: možnosť jednoznačnej a správnej voľby na ceste jeho kariérou. 

Generačná priepasť existuje, a možno bude klopať aj na dvere vášho domova – najmä, ak ste rodičmi dospievajúceho tínedžera. Je pravdepodobné, že ste boli vo svojej rodičovskej role konfrontovaní s výrokom: „Ty proste nerozumieš!“ Toto obvinenie je časté.

A môže to byť pravda. Najmä pokiaľ ide o pomoc pri výbere kariéry pre vaše dieťa. Pochopenie rozdielov medzi faktormi, ktoré ovplyvnili vašu kariérnu cestu, a faktormi ovplyvňujúcimi skúsenosti vášho dieťaťa, môže pomôcť prekonať priepasť.

V minulosti boli staršie generácie skôr vedené zásadami či radami typu: „Hlavne, že máš prácu!“ alebo „Zarábaš peniaze, to stačí...“ Boli naučení nevyčleňovať sa zo systému.  

Mladí ľudia nechcú podliehať systému, skôr si kladú otázku: „Čo chcem?“  Je to komplikovaná a skutočne ťažká otázka.  

S koučom môžu tínedžeri zistiť, čo je pre nich najdôležitejšie, čo skutočne chcú robiť a kde chcú byť. Mladý človek cíti, že odpovede na zásadné životné otázky potrebuje vedieť  v čase, keď odchádza zo školy. Môžete počuť, ako tínedžer hovorí: „Každý odo mňa očakáva ...“ či „Mal by som to urobiť ...“, a nie „Chcem ...“  Rozhovor s koučom môže pomôcť mladému človeku povedať: „Skutočne to chcem urobiť!“ sebavedome, hrdo a bez pocitu viny.

Vďaka bohatej možnosti výberu, zvýšenej konkurencii a neistote okolo toho, ktorá kariéra je pre nich to pravé, sa mladí dospievajúci ľahko cítia ohromení. Táto úzkosť môže viesť k zlým rozhodnutiam, ktoré sa prejavia strateným časom, peniazmi a energiou. V skutočnosti si 1 z 3 stredoškolákov vyberie univerzitný odbor, ktorý nezodpovedá jeho záujmom a schopnostiam.

Kariérny koučing je dobré zvážiť, ak tínedžer

• cíti tlak na výber vysokej školy.

• sa porovnáva sa s  mnohými svojimi priateľmi, ktorí (ako sa zdá) vedia, čo chcú v živote robiť.

• rozmýšľa  nad hlavným predmetom štúdia.

• snaží sa nájsť jasný smer.

•predovšetkým myslí na čo najrýchlejší nástup do praxe po ukončení štúdia.

Čo ak sa váš tínedžer stále snaží prísť na to, aké povolanie ho osloví? 

O výbere možnej kariéry je dobré zaujímať sa už pred posledným ročníkom strednej školy. Má možnosť využiť konzultácie rozvoja svojich talentov, získať osobnostný profil, ktorý zhodnotí silné a slabé stránky a záujmy. Môže sa spojiť s profesionálmi v kariérovom poradenstve v potenciálnej oblasti, zúčastniť sa na stáži a prehliadať si pracovné ponuky. 

Kariérni kouči a poradcovia (či už súkromní, alebo školskí) môžu pomocou mnohých nástrojov  a rozhovorov pomôcť tínedžerovi pripraviť sa na efektívnu voľbu kariéry a nasmerovať ich správnym smerom.

Kouč môže tínedžerovi venovať individuálnu pozornosť a ponúka jedinečnú podporu šitú na mieru potrebám vášho tínedžera. Konečným cieľom kariérového koučingu je nájsť to najlepšie kariérne riešenie - kariéru, ktorá zodpovedá jedinečným schopnostiam, záujmom a skúsenostiam tínedžera.

V skutočnosti tento proces prináša oveľa viac. Kariérový koučing pomáha tínedžerom rozvíjať sebauvedomenie, ktoré presahuje to, čo si odnesú zo školy. V koučingu rozpoznávame mŕtve uhly     v ich „operačnom systéme“, ktoré sa prejavujú prokrastináciou alebo iným sebasabotačným správaním. Tým, že posvietime na tieto oblasti, môžeme pomôcť mladému dospievajúcemu získať sebadôveru, rozvinúť emočnú inteligenciu, vylepšiť jeho komunikačné schopnosti a zlepšiť študijné výsledky.“

Efektívne sú hodnotiace nástroje na identifikáciu typu osobnosti, schopností, ktoré už tínedžer má, alebo osobných silných stránok, ktoré by sa mohli prejaviť v kariérnych preferenciách. 

Čím skôr tínedžer začne tento proces, tým bude pripravenejší na rozhodovanie, o ktoré možnosti sa bude uchádzať, a ktoré nakoniec prijme.

Štatistiky  uvádzajú, že až 80 % dospelých trávi väčšinu svojho denného času prácou, ktorá ich nenapĺňa.  Radosť z toho, čo robíme, prispieva k našej celkovej pohode, produktivite a spokojnosti.

EduCoach o koučingu mládeže a ako môže kouč podporiť vášho tínedžera

Profesionálny koučing na pôde školy - čo si pod tým predstaviť?

My v EduCoach ponúkame profesionálny koučing priamo na pôde školy. Od študentov cez učiteľov, zborovne, riaditeľov a v konečnom dôsledku až po rodičov. Chceme sprístupniť kvalitný koučing na všetkých stredných školách, ktoré majú o to záujem bez potreby študenta alebo učiteľa hlásiť sa do špeciálneho programu mimo školy.  Venujeme sa rozvoju študentov a zároveň učiteľov v rámci jednej školy. Naša schéma podpory: študent rastie a rozvíja sa – podporuje ho učiteľ vďaka nadobudnutým koučovacím zručnostiam a individuálnemu koučingu – obaja majú oporu vo vedení školy – škola prospieva ako celok a študenti a učitelia ako jednotlivci. Vďaka tomuto unikátnemu systemickému prístupu škola napreduje, rozvíja sa, stáva sa viac konkurencie schopnou a inovatívnou. 

Zavedením koučovacieho prístupu na pôde školy sa ponúka študentovi rásť a rozvíjať sa v jeho prirodzenom prostredí kde trávi najviac času.  Pedagóg vďaka nadobudnutým koučovacím zručnostiam podporuje študenta počas formálneho vzdelávania. Tak ako súkromné spoločnosti aj škola ako celok má možnosť rásť a prospievať a poskytovať bezpečný priestor na rozvoj študenta a jeho sociálnych zručností o ktoré sa môže študent v dospelosti oprieť, či už v jeho osobnom alebo profesijnom živote.

V zahraničí je bežným javom že už na stredných školách pôsobia okrem školského psychológa aj kouči a kariérny poradcovia.  Niekedy sú tieto role aj spojené.   Koučing sa bežne používa ako výchovný nástroj aj priamo v školskom procese a je využívaný učiteľmi,  či v mimoškolskom prostredí v mládežníckych organizáciách a dokonca sa vyučuje aj ako predmet na vysokých školách.